Tegninger til Airmaster ventilasjonsanlegg

AM 300

Datablad

Nomenklatur forklaring

Målskisser

3D BIM-objekter

DV 1000

Prinsippskisser

Nomemklatur forklaring

Målskisser

3D BIM-objekter

Autodesk Revit 2017

Autodesk Revit 2018

Autodesk Revit 2019

Boomerain fasaderister

Plug-in til

3D BIM-objekter, Autodesk Revit format

3D BIM-objektene inneholder spesifikk informasjon om Airmaster ventilasjonsanlegg, som kan brukes under planleggingen.

Det er snakk om intelligente modeller hvor du med ett klikk kan tegne ventilasjonskanaler fra anlegget i riktig dimensjon og med korrekt klassifisering av tilkoblingene, slik at det er et skille mellom tilluft og avtrekk.

På objektene er det angitt tilkoblingspunkter for strømtilkobling, som sammen med modellens informasjon om strømforbruk fører til du kan planlegge en installasjon hensiktsmessig.

Hvis det er behov for vannettervarmebatteri, kan du med ett klikk få vist tilkoblingsmulighetene og tegne inn rørtilkoblingene til varmesystemet. I tillegg er objektene klargjort med tilkoblinger for kondensavløp.

BIM-objects

Mer spesifikt inneholder 3D BIM-objektene for Airmaster ventilasjonsanlegg følgende informasjon:

Tilluft og avkast

 • Tilkoblingsstusser med riktig dimensjon (for eksempel Ø 125 mm, Ø 200 mm) og plassering på anlegget.
  Disse er dessuten angitt med strømningsretning og klassifisert som "Supply air"/"Exhaust air".

Kondens

 • Tilkoblingspunkt(er) med riktig dimensjon og plassering på anlegget.
  Disse er klassifisert som "Sanitary".

Vannettervarmebatteri

 • Tilkoblingspunkter med riktig dimensjon og plassering på anlegget.
  Disse er dessuten angitt med strømningsretning og klassifisert som "Hydronic Supply"/"Hydronic Return".

Elektrisk tilkobling

 • Tilkoblingspunkt(er) med riktig plassering på anlegget.

Informasjon

 • Modellbetegnelse (for eksempel AMC150H).
 • Produsent og lenke til hjemmeside.
 • Nominelle luftmengder med ePM10 75 %-filtre og henholdsvis 30 dB(A)- og 35 dB(A)-innstillinger.

Anleggets vekt

 • Informasjon om elektrisk tilkobling (for eksempel 1x230 V/N/PE/50 Hz).
 • Nominelt strømforbruk for ventilasjonsanlegg, kjølemodul og elektriske varmebatterier.
 • Maksimalt effekt og strømforbruk på de enkelte fasetilkoblingene.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !