Godkjennelser

EU-Dokumentasjon

Klassifiseringer

Tetthetsklasse (luftlekkasje)

I standardene for testmetoder for å bestemme hvor tett et ventilasjonsanlegg er med tanke på luftlekkasje, så finnes det ikke noen standardiserte metoder som er rettet mot desentraliserte ventilasjonsanlegg alla Airmaster enda. Airmaster har derfor valgt å teste i henhold til to standarder, og viser resultatet fra begge.

Den ene standarden, EN 1886:2007, benyttes mot sentrale anlegg som kjøre med store mottrykk.
Den andre, EN 13141-7:2010, er en standard som normalt brukes på mindre sentrale anlegg, som kjører med mindre mottrykk. F.eks. til boligventilasjon.

Airmasters produktdesign

  • I utviklingen av det nye ventilasjonsanlegget til Airmaster så er målet vårt å oppnå den beste tetthetsklassen, A1, i henhold til standarden EN 13141-7:2010. Det vil si under 2% av luftmengden, både i forhold til intern og ekstern lekkasje.
  • Anleggene til Airmaster har normalt en luftlekkasje på 1-2% ved de trykkforholdene som anleggene testes under.
  • Vi har eksterne TÜV-tester på alle anlegg som utføres av TÜV-SÜD.

EN 1886:2007

I henhold til EN 1886:2007 testes det med en trykkforskjell på opptil 700 Pa. Dette er rettet mot større sentrale ventilasjonsanlegg, og er derfor ikke så relevant for mindre desentrale ventilasjonsanlegg som bruker en vesentlig lavere trykkforskjell. Det vurderes i tillegg kun ekstern lekkasje, og ikke intern lekkasje som også er viktig. Lekkasjer er normert i forhold til overflatearealet til anlegget.

 

Tetthetsklasse i hht. standardene

Aggregat

EN 1886:2007

EN 13141-7:2010

AM 150 

L1

A1

AM 300

L2

A1

AM 500

L2

A2

AM 800

L2

A1

AM 1000

L2

A1

EN 13141-7:2010

EN 13141-7:2010 er den standarden som TÜV-SÜD har funnet er mest relevant til vår type anlegg. Den er opprinnelig rettet mot ventilasjonsanlegg til boliger. Trykkforhold som svarer svært godt til virkeligheten i våre anlegg, og det vurderes både ekstern og intern lekkasje. Lekkasjene er normert i forhold til nominell luftmengde, noe vi finner relevant.

Klassifisering i henhold til EN 1886:2007

Tillatt luftlekkasje i forhold til tetthetsklasse for aggregater som benytter både over- og undertrykk [EN 1886:2007, avsnitt 6.1.2 tabell 5]:

Tetthetsklasse for
aggregater

Tillatt lekkasjefaktor ved
700 Pa overtrykk

L1

0,22 l/s pr. m² aggregatoverflate

L2

0,63 l/s pr. m² aggregatoverflate

L3

1,90 l/s pr. m² aggregatoverflate

Klassifisering i henhold til EN 13141-7:2010

Tillatt luftlekkasje i forhold til tetthetsklasse for aggregater med kryssvarmeveksler (f.eks. motstrømsvarmeveksler) [EN 13141-7:2010, avsnitt 6.2.1.2 tabell 2]:

Tetthetsklasse for
aggregater

Intern lekkasje
(ved 100 Pa)

 

Ekstern lekkasje
(ved 250 Pa)

A1

≤ 2 %

og

≤ 2 %

A2

≤ 5 %

og

≤ 5 %

A3

≤ 10 %

og

≤ 10 %

Ikke klassifisert

> 10 %

og

> 10 %

Uttalelser og godkjennelser

Passivhaus, 2021 (AM 1000)

iF Communication

iF Produkt

HVR Awards, 2012

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !