@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Service og vedlikehold

Et Airmaster ventilasjonsanlegg er konstruert for å ha en lang driftstid, og det er i tillegg et system som krever minimalt med vedlikehold for å kunne opprettholde den lange levetiden. Men som alt annet mekanisk er det likevel noe vedlikehold som vi anbefaler. Delvis for å forlenge levetiden til anlegget og delvis for å opprettholde et optimalt inneklima, og minimalt energiforbruk i hele levetiden.

For å sikre at våre kunde får en god opplevelse med ventilasjonsanleggene, inkludert lave driftskostnader og et optimalt inneklima, tilbyr vi en rekke tjenester. 

Hvis du ønsker mer informasjon om en serviceløsning, beder vi deg ta kontakt med vores serviceavdeling:

Installasjon og oppstart av Airmaster desentraliserte ventilasjonsanlegg

Det desentrale ventilasjonsanlegget er enkelt og raskt å montere, dvs. at den daglige bruken av et lokale ikke behøver å bli avbrutt eller forstyrret over lengre tid. Noen få timers adgang til rommet, og anlegget er installert og klart til bruk.

Oppstart av ventilasjonsanlegget er en oppgave som Airmaster gjerne hjelper til med. Oppstart kan være med eller uten funksjonstest. 

Filter til ventilasjonsanleggene

Det må skiftes filter på et Airmaster ventilasjonsanlegg for å holde anleggene i best mulig stand. Hvis filtrene er svært skitne, vil det oppstå trykktap, og anlegget må derfor arbeide hardere for å yte ønsket luftmengde - det er ikke energieffektivt. Hvis filtrene ikke er vedlikeholdt, kan det også gå ut over kvaliteten på inneklimaet. 

Airmaster leverer partikkelfilter etter den nye filterstandarden, EN ISO 16890. Den nye EN ISO 16890 testmetoden tar høyde for filtreringsevnen til bestemte partikkelstørrelser, noe den tidligere standarden (DS/EN 779:2012) ikke gjorde.  

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev