@media only screen and (max-width : 600px) { .header-quicklinks { background-image: url('') !important; } }

Service og vedlikehold

Et Airmaster ventilasjonsanlegg er konstruert for å ha en lang driftstid, og det er i tillegg et system som krever minimalt med vedlikehold for å kunne opprettholde den lange levetiden. Men som alt annet mekanisk er det likevel noe vedlikehold som vi anbefaler. Delvis for å forlenge levetiden til anlegget og delvis for å opprettholde et optimalt inneklima, og minimalt energiforbruk i hele levetiden.

For å sikre at våre kunde får en god opplevelse med ventilasjonsanleggene, inkludert lave driftskostnader og et optimalt inneklima, tilbyr vi en rekke tjenester. 

Hvis du ønsker mer informasjon om en serviceløsning, beder vi deg ta kontakt med vores serviceavdeling:

Installasjon og oppstart av Airmaster desentraliserte ventilasjonsanlegg

Det desentrale ventilasjonsanlegget er enkelt og raskt å montere, dvs. at den daglige bruken av et lokale ikke behøver å bli avbrutt eller forstyrret over lengre tid. Noen få timers adgang til rommet, og anlegget er installert og klart til bruk.

Oppstart av ventilasjonsanlegget er en oppgave som Airmaster gjerne hjelper til med. Oppstart kan være med eller uten funksjonstest. 

Filter til ventilasjonsanleggene

Det må skiftes filter på et Airmaster ventilasjonsanlegg for å holde anleggene i best mulig stand. Hvis filtrene er svært skitne, vil det oppstå trykktap, og anlegget må derfor arbeide hardere for å yte ønsket luftmengde - det er ikke energieffektivt. Hvis filtrene ikke er vedlikeholdt, kan det også gå ut over kvaliteten på inneklimaet. 

Forventet levetid for filtre i et Airmaster-ventilasjonsanlegg

Når skal et filter skiftes?

Det avhenger av flere faktorer. Airmaster har derfor, over flere år, systematisk samlet inn filtre fra mange forskjellige anlegg, romtyper og plasseringer for å hente informasjon om dette. Med utgangspunkt i dette anbefaler vi de gjennomsnittlige skiftintervallene som er listet opp nedenfor.

Intervallene kan avvike noe hvis anlegget er plassert i et spesielt forurenset område, f.eks. på en byggeplass eller i et lokale med mye støv.

  • Anlegg med en årlig driftstid på under 3000 timer. Maks. driftstid 14 måneder
  • Anlegg med en årlig driftstid på 3000 til 5000 timer. Maks. driftstid 12 måneder
  • Anlegg med en årlig driftstid på over 5000 timer. Maks. driftstid 6 måneder

Det betyr at anlegg som er montert i vanlige kontorlokaler, på skoler og institusjoner, skal få filteret skiftet minst hver 14. måned.

Retningslinjer for serviceintervall bør betraktes som et supplement til eventuelle nasjonale krav.

For å sikre lave drifts- og vedlikeholdskostnader på et Airmaster-ventilasjonsanlegg benytter Airmaster som standard filtre med svært stort overflateareal i forhold til luftmengden som anleggene er dimensjonert for.

Hvis man sammenligner med andre kjente produsenter av sentrale ventilasjonsanlegg, vil du se at filteroverflaten i forhold til luftmengden i et ventilasjonsanlegg fra Airmaster er 2,5 ganger større.

I tillegg til lang levetid på filteret medfører det store filterarealet lavere energiforbruk, siden energien som trengs for å trekke luften gjennom filteret, faller jo mindre motstand det er i filteret.

Et lavere sluttrykk fører igjen til et lavere energiforbruk i hele levetiden til filteret.

Tryktapp NO

Filterstandard

Airmaster leverer partikkelfilter etter den nye filterstandarden, EN ISO 16890. Den nye EN ISO 16890 testmetoden tar høyde for filtreringsevnen til bestemte partikkelstørrelser, noe den tidligere standarden (DS/EN 779:2012) ikke gjorde.  

De nevnte ISO 16890-klassifiseringene er de mest brukte filterklassene våre. Andre filterklasser kan leveres på forespørsel.

Airmaster leverer i tillegg et bredt utvalg av filtre til tidligere modeller av anlegg fra Airmaster, slik at vi alltid kan utføre service uansett anleggets alder og modelltype.

Filtrene i et ventilasjonsanlegg fra Airmaster er plassert i en ramme, noe som gir en tett kobling mellom ramme og filter. Ved bruk av uoriginale filtre ser vi ofte at filtrene ikke sitter tett i filterrammen, og dermed overholder de ikke EN 1886:2007. Derfor kan det ved bruk av uoriginale filtre oppstå for stor lekkasje, noe som kan føre til økt tilsmussing av komponentene i anlegget, større energiforbruk og dårligere luftkvalitet.

Airmaster anbefaler derfor at det alltid benyttes originale filtre fra Airmaster.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !