Prosjektering av ventilasjonsanlegg

Hvordan kan Airmaster hjelpe deg med prosjektering av ventilasjonsanlegg?

Det er mange forhold som har betydning for inneklimaet. Ventilasjon er en viktig faktor når det gjelder et godt inneklima, da den påvirker både de termiske, atmosfæriske og akustiske forholdene i rommet.

Det dreier seg om alt fra valg av det rette ventilasjonsanlegget i forhold til formålet og nødvendig kapasitet, og korrekt montering, justering og vedlikehold.

Vi kan hjelpe deg med prosjekteringsforslag basert på våre aggregater, slik at du sikres korrekt prosjektering og installasjon, og ikke minst sørger for at brukerne blir fornøyde.

Vi kan hjelpe deg med:

  • Dimensjonering av ventilasjonsbehovet
  • Design- og installasjonsforslag basert på en besiktelse av lokalene, eller ut fra tegninger
  • Tekniske beskrivelser og bestemme styringsstrategien
  • Tegninger og dokumentasjon
  • Undervisning og støtte
  • Service og garanti

Hvilken bygningstype eller lokale vil du prosjektere ventilasjon til?

Ventilasjonsprosjekter, både til renovering og nybygg, kan få fordeler ved at en Airmaster desentralisert ventilasjonsløsning velges.

 

Med Airmaster desentral ventilasjon så kan du montere installasjonen i små etapper, i bygg med spesielle utfordringer eller i hele bygg.

Hvilke luftmengder trenger du?

Dimensjonering av ventilasjonsanlegg

For at du skal kunne ventilere i det omfanget som er nødvendig for at det skal bidra til best mulig inneklima, er det viktig at ventilasjonsanlegget er dimensjonert korrekt i forhold til rommets størrelse, personbelastning og bruksmønster.

Hvilken luftmengde det skal dimensjoneres for er basert på gjeldende lovgivning og erfaring.

Du er alltid velkommen til å kontakte Airmaster for gode råd og veiledning.

Du kan også benytte vårt nettbaserte beregningsverktøy, "Ventilasjonskalkulatoren" til selv å finne fram til hvilket eller hvilke ventilasjonsanlegg vi anbefaler til ditt byggeprosjekt.

Dimensjonering av ventilasjonsanlegg

Ved hjelp av "ventilasjonskalkulatoren" kan du finne hvilket, eller hvilke, ventilasjonsanlegg vi vil anbefale til ditt prosjekt.

Spesifikt strømforbruk til transport av luft

Det spesifikke strømforbruket til transport av luft (SFP - Spesifikt elforbruk) er et mål som benyttes til å angi et ventilasjonsanleggs effektivitet, og angir det samlede strømforbruket per m³ flyttet luft.

En lav SFP-verdi er ensbetydende med et lavt strømforbruk til drift av ventilasjonen.

Airmasters ventilasjonsanlegg har normalt en SFP-verdi å 600-900 Ws/m³, og er dermed svært energiøkonomiske i drift.

Hvis du ønsker flere opplysninger om ventilasjonsanleggenes SFP-verdi så finner du denne informasjonen i anleggenes datablad, og med energikalkulatoren kan du beregne anleggenes energiforbruk.

Temperatureffektivitet

Temperatureffektiviteten (også kalt temperaturvirkningsgraden) er et mål for hvor effektiv varmegjenvinningen er i et ventilasjonsanlegg. En høy temperatureffektivitet betyr at ventilasjonsanlegget er i stand til å heve temperaturen til tilluften opp til en temperatur som er tett opp til romtemperaturen.

Airmasters ventilasjonsanlegg har en temperatureffektivitet på opptil 85%, målt som tørr virkningsgrad i henhold til EU-standard EN308, og opptil 95% hvis kondensering regnes med.

Hvis du ønsker flere opplysninger om ventilasjonsanleggenes temperatureffektivitet, så finner du denne informasjonen i anleggenes datablad, og med energikalkulatoren kan du beregne anleggenes energiforbruk.

Energikalkulator

Ved hjelp av "energikalkulatoren" kan du beregne det årlige strømforbruket til et Airmaster ventilasjonsanlegg.

Viktige forholdsregler i forbindelse med plassering og montering av ventilasjonsanlegg

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !