AMC 150

AMC 150 er i funksjon og oppbygging lik et AM 150 ventilasjonsanlegg – med innebygd kjølemodul. Det kan dermed bidra til å regulere temperaturen litt ned på varme dager når solen står direkte på vinduet.

Data AMC 150
Standard AMC 150
 • Bypass
 • Kondenspumpe kjølemodul
 • Motorisert avtrekksspjeld
 • Motorisert inntaksspjeld
 • Motstrømsvarmeveksler (PET)

 

Alternativer til AMC 150
 • Elektrisk varmebatteri / VPH
 • CO2-føler (innebygd)
 • PIR/bevegelsesføler (innebygd)
 • Kondenspumpe
 • Energimåler
 • Oppheng veggramme / takramme
Kastelengde

Airmasters ventilasjonsanlegg sprer innblåsingsluften i forskjellige omfang, avhengig av lamellenes innstilling.

Dette vises på illustrasjonene hvor de blå fargetoner indikerer luftmengdene ved de forskjellige
lamellinnstillinger. 

Lamellinnstillingene har innflytelse på kastelengden.

Kastelengde, sett fra siden

kastelængde AMC 150

Kastelengde, sett ovenfra

kastelængde AMC 150 set fra oven

Kastelengde ved 0,2m/s. Innblåsingsmønsteret er vist i forskjellige helningsgrader ved 147m3/t og 35dB(A).

1. Kastelengde, med 60º vinkel på lamellerne.
2. Kastelengde, med 45º vinkel på lamellerne.
3. Kastelengde, med 30º vinkel på lamellerne.

For instilling av vinkel se installasjonsveiledningen. Standard vinkel er 45° med lite areal på
innblåsingsdiffusor.

AMC 150 er et ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjølemodul samlet i ett produkt, spesialdesignet for å dekke behovet for ventilasjon i mindre lokaler som f.eks. kontorer for 1-2 personer, hvor det skal være et konstant behagelig arbeidsklima. Energiforbruket er selvfølgelig også lavt. I tillegg til at hvert enkelt anlegg er optimalisert med tanke på energiforbruk, blir driftsomkostningene holdt ytterligere nede ved hjelp av behovsstyrt kjøling.

I tillegg til den innebygde kjølemodulen kan man også legge til et varmebatteri. Sammen med varmegjenvinning er det også mulighet for å justere innblåsningstemperaturen.

Installasjonsmessig er AMC 150 forberedt for å være så enkel som mulig. Kjølemodulen er tilkoblet ventilasjonsanlegget fra fabrikken, noe som gjør den samlede løsningen til en plug-and-play-installasjon.
Med Airmaster Airlinq Online® tilbys sentral styring, overvåking og administrasjon av Airmaster ventilasjonsanlegg, herunder også AMC 150.

Eksempler på bruksområder

 • Kontorer for 1-2 personer
 • Mindre lokaler
 • Modulbygninger

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev