AM 1000

Airmaster AM 1000 - perfekt skoleventilasjon. Til klasserom og andre større lokaler som har behov for høyt luftskifte og et konstant godt inneklima med lavt CO2-nivå.

AM 1000 er en konkurransedyktig løsning utviklet for ventilasjon i klasselokaler med høy personbelastning over lengre perioder, men kan selvfølgelig brukes over alt hvor det stilles høye krav til komfort og et godt inneklima.
AM 1000 tilfredsstiller dagens krav til luftkvalitet og lavt støynivå, det vil i praksis si ca. 950 m3/t og 30 dB(A) fra ventilasjonsanlegget. Samtidig har AM 1000 en varmegjenvinning på over 80%, og sammen med et lavt strømforbruk som tilsvarer en SFP-verdi på ca. 0,7 kW/m3, er AM 1000 en spesielt energieffektiv og støysvak ventilasjonsløsning. Med innebygd aktiv lyddemping dempes spesielt de lavfrekvente tonene som normalt krever stort dempeareal. AM 1000 har innebygd flere sett høyttalere og mikrofoner som fjerner lavfrekvent og sjenerende lyd ved å sende ut ”motlyd”.

I rom som har behov for så stor luftutskifting som AM 1000 kan levere, kan det oppstå fare for trekk hvis luftstrømmen ikke styres. I tillegg kan det legges til at man av energimessige hensyn ofte ønsker behovsstyring av luftmengden. Det fører til at et innblåsningsmønster som er optimalt for én luftmengde, ikke nødvendigvis er optimal for en annen.

Derfor har AM 1000 automatisk justerbar innblåsning – såkalt Adaptive Airflow™. En patentanmeldt innblåsningsdiffusor på AM 1000 tilpasser  innblåsnings-mønsteret etter luftmengde og lokalets geometri.

Hovedideen bak diffusoren er at den er delt i to, slik at luften forlater anlegget i to atskilte stråler: Adaptive Airflow-prinsippet utnytter taket og strømnings-tekniske prinsipper til å variere innblåsningsmønsteret mellom større og mindre luftmengder. På denne måten kan en konstant kastelengde i et stort intervall opprettholdes, og man unngå problemer med trekk.

Airmaster AM 1000 finnes i mange versjoner av vegg, tak og sidegjennom-føringer, samt kombinasjoner av dette.

AM 1000 leveres i fire moduler, og er dermed enkel å transportere, håndtere og installere.

Eksempler på bruksområder

  • Undervisningslokaler
  • Kontorer
  • Møtelokaler
AM-1000-skole.jpg
Data AM 1000

TEKNISKE DATA

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Maksimal kapasitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

950 m3/t

926 m3/t

903 m3/t

1050 m3/t

1024 m3/t

998 m3/t

Kastelengde (0,2 m/s)

8,0 m

10,5 m

Nominell strøm*

2,2 A

Nominel opptatt effekt*

305 W

Strømtilkobling**

3 x 400 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilkobling

Ø315 mm***

Kondensavløp innv./utv.

Ø4/6 mm

Vekt, standardanlegg komplett

301,5 kg

Motstrømsvarmeveksler

2 stk. Aluminium

Inntaksfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Avtrekksfilter

ePM10 75%

Farge, panel

RAL 9010 (hvit)

Kabeldimensjon

5 x 2,5 mm2

Anbefalt sikring

3 x 13 A

Lekkasjestrøm

<– 4 mA

Tetthetsklasse (luftlekkasje):

Klasse L2 jf. EN 1886:2007

Klasse A1 jf. EN 13141-7:2010

Dimensjoner (BxHxD)

2325 x 561 x 1283 mm

* Ved filterklasse, inntaks-/avtrekksluft: ePM10 75% / ePM10 75%

** Inntak / avkast horisontalt vha. Airmaster Boomerain® Ø315 eller vha. Ø400 mm veggriste. Inntak / avkast vertikalt vha. Ø315mm takhette.

ELEKTRISK VARMEBATTERI

Forvarme

Ettervarme

Varmeeffekt

2300 W

1500 W

Termosikring, automatisk tilbakestilling

75°C

75°C

Termosikring, manuell tilbakestilling

120°C

120°C

VANNVARMEBATTERI

Maksimal drifttemperatur

90°C

Maksimal drifttrykk

10 bar

Varmeeffekt

2540 W*

Tilkoblingsdimensjon

1/2" (DN 15)

Materiale rør/lameller

kobber/aluminium

Motorventil, åpne- og stengetid

60 s

* Kapasitet ved temperatur på til-/fraluft 60/40 °C. Vannmengde 112 l/t

Standard og alternativer

STANDARD OG ALTERNATIVER

AM 1000

Bypass

x

Adaptive Airflow

Elektrisk forvarmebatteri

Elektrisk ettervarmebatteri

Vannettervarmebatteri

CO2-føler (innebygd)

PIR-/bevegelsesføler (innebygd)

Kondenspumpe

Motorisert avtrekksspjeld

x

Motorisert inntaksspjeld

x

Motstrømsvarmeveksler (alu)

x

Oppheng veggramme/takramme

x

Energimåler

Boomerain Ø315

x : standard : alternativ

Kastelengde

Variabel innblåsning i AM 1000. Innblåsningen deles i to adskilte innblåsningsrister som danner hver sin stråle. Ristene har variable lameller. Ved maksimal luftmengde skilles og spres strålene mest mulig. Dette virker for liten kastelengde.

Ved liten luftmengde samles og konsentreres strålene, noe som virker for lang kastelengde. Tilpasningen skjer gradvis og automatisk basert på den innebygde flowmålingen. Slik sikres en tilnærmelsesvis konstant kastelengde som passer til rommets lengde.

Symmetrisk montasje i rommet med Adaptive AirflowTM

1. Ved maksimal luftmengde med separate stråler.
2. Ved lav luftmengde med samlet stråle.

Asymmetrisk montasje i rommet med Adaptive AirflowTM 

Hvis rommet eller bygningen er av en slik utforming at det kun er mulig å montere asymmetrisk i rommet, anbefaler vi å bestille et retningsbestemt innblåsningsgitter. Benytt følgende skisser som veiledning.

1. Ved maksimal luftmengde med separate stråler.
2. Ved lav luftmengde med samlet stråle.

AM 1000 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !