AM 900

Airmaster AM 900 er et gulvstående ventilasjonsanlegg som er meget godt egnet til større lokaler, som f.eks. klasselokaler, møterom og kontorlandskap hvor det er behov for effektiv utskifting av luft uten støy.

Data AM 900
Standard AM 900
 • Bypass
 • Motorisert avtrekksspjeld
 • Motorisert inntaksspjæld
 • Motstrømsvarmeveksler (PET)
Alternativer til AM 900
 • Elektrisk forvarmebatteri
 • Elektrisk ettervarmebatteri
 • Vannettervarmebatteri
 • CO2-føler (innebygd)
 • PIR/bevegelsesføler (for vegg)
 • Kondenspumpe
 • Kapasitiv retur for motorisert spjeld
 • Energimåler
Kastelengde og nærsone

Kastelengde, omrøringsprinsippet

Her vist for luftmengde 830m3/t. Ved andre luftmengder kan kastelengde ekstrapoleres:
L2 = L1 x q2 / q1.

AM 900-anlegget sprer innblåsningsluften under taket avhengig av den gitte luftmengde.

1. Innblåsningsmønster sett ovenfra, symmetrisk innblåsing (standard).
2. Innblåsningsmønster sett ovenfra, asymmetrisk innblåsing.
3. Innblåsningsmønster sett fra siden.

Kastelengden og spredning av tilluften i rommet kan tilpasses det enkelte lokales geometri ved
å justere innblåsningsåpningen med en flat tang (se installasjonsveiledningen).

Bemerk vedrørende innbygningshøyder
AM 900 passer i et rom med minimum 2,49m høyde. Innblåsningsmønsteret etableres seg som vist
ved denne høyde. AM 900 vil også fungere ved større takhøyder. Opp til 4,5m har blitt testet.
Ved høyder over 2,5m bør kastelengden reduseres.

Nærsone, fortrengningsprinsippet

Resultatet gjelder en undertemperatur for innblåsningsluften på 3-5°C.

AM 900 er et balansert desentralt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning som tilbys i to forskjellige versjoner til henholdsvis omrørings- og fortrengningsventilasjon. De forskjellige ventilasjonsprinsippene gir anlegget mange forskjellige bruksområder, og modellen velges avhengig av lokalets utforming og bruk.

Anlegget kan plasseres fritt på gulvet eller diskret mellom skap, som en integrert del av lokalet. Ventilasjonsanlegget kan behovsstyres som alle Airmaster-anlegg, med f.eks. CO2-føler, bevegelsesføler (PIR) eller hygrostat. Anlegget kan leveres med separat betjeningsdisplay, men kan også kobles til sentral styring.

Eksempler på bruksområder

 • Kontorer
 • Møtelokaler
 • Institusjoner
 • Fitnessrom og lignende

AM 900 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev