AM 900

Airmaster AM 900 er et gulvstående ventilasjonsanlegg som er meget godt egnet til større lokaler, som f.eks. klasselokaler, møterom og kontorlandskap hvor det er behov for effektiv utskifting av luft uten støy.

AM 900 er et balansert desentralt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning som tilbys i to forskjellige versjoner til henholdsvis omrørings- og fortrengningsventilasjon. De forskjellige ventilasjonsprinsippene gir anlegget mange forskjellige bruksområder, og modellen velges avhengig av lokalets utforming og bruk.

Anlegget kan plasseres fritt på gulvet eller diskret mellom skap, som en integrert del av lokalet. Ventilasjonsanlegget kan behovsstyres som alle Airmaster-anlegg, med f.eks. CO2-føler, TVOC-føler, bevegelsesføler (PIR) eller hygrostat. Anlegget kan leveres med separat betjeningsdisplay, men kan også kobles til sentral styring.

Eksempler på bruksområder

  • Kontorer
  • Møtelokaler
  • Institusjoner
  • Fitnessrom og lignende
Data AM 900

TEKNISKE DATA

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Omrøring

Maksimal kapasitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

690 m3/t

669 m3/t

649 m3/t

830 m3/t

805 m3/t

780 m3/t

Kastelengde (0,2 m/s)

6 m v. 690 m3/t

7,2 m v. 830 m3/t

Fortrengning

Maksimal kapasitet

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

650 m3/t

631 m3/t

611 m3/t

800 m3/t

776 m3/t

752 m3/t

Nærsone (0,2 m/s)

Nærsone fra armatur, ca. 1,2 m v. 650 m³/t

Nærsone fra armatur, ca. 1,5 m v. 800 m³/t

Nominell strøm*

1,8 A

Nominell opptatt effekt*

240 W

Strømtilkobling

1 x 230 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilkoblinger

Ø315 mm

Kondensavløp

Ø4/6 mm

Vekt

180 kg

Motstrømsvarmeveksler

3 stk. PET

Inntaksfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Avtrekksfilter

ePM10 75%

Farge, kabinet

Ral 9010 (hvit)

Kabeldimensjon

3 x 1,5 mm²

Anbefalt sikring

13 A

Lekkasjestrøm

<– 6 mA

Dimensjon (BxHxD)

Omr.: 800 x 2323 x 602 mm

Fort.: 800 x 2323 x 687 mm

Minimum takhøyde

2490 mm

* Ved filterklasse, inntaks-/avtrekksluft: ePM10 75% / ePM10 75%

ELEKTRISK VARMEBATTERI

Forvarme

Ettervarme

Varmeeffekt

1500 W

1050 W

Termosikring, automatisk tilbakestilling

75°C

75°C

Termosikring, manuell tilbakestilling

120°C

120°C

VANNVARMEBATTERI

Ettervarme

Maksimal drifttemperatur

90°C

Maksimal drifttrykk

10 bar

Varmeeffekt

2345 W*

Tilkoblingsdimensjon

1/2" (DN 15)

Materiale rør/lameller

kobber/aluminium

Motorventil, åpne- og stengetid

60 s

* Kapasitet ved: temperatur på til-/fraluft 60/40 °C, vannmengde 111l/t

Standard og alternativer

Standard og alternativer

AM 900

Bypass

x

Elektrisk forvarmebatteri

Elektrisk ettervarmebatteri

Vannettervarmebatteri (omrøringsventilasjon)

CO2-føler (innebygd)

Kondenspumpe

Motorisert avtrekksspjeld

x

Motorisert inntaksspjeld

x

Kapasitiv retur for motorisert spjeld

Motstrømsvarmeveksler (plast)

x

Energimåler

x: standard : alternativ

Kastelengde og nærsone

Kastelengde, omrøringsprinsippet

Her vist for luftmengde 830m3/t. Ved andre luftmengder kan kastelengde ekstrapoleres: L2 = L1 x q2 / q1.

AM 900-anlegget sprer innblåsningsluften under taket avhengig av den gitte luftmengde.

1. Innblåsningsmønster sett ovenfra, symmetrisk innblåsing (standard).
2. Innblåsningsmønster sett ovenfra, asymmetrisk innblåsing.
3. Innblåsningsmønster sett fra siden.

Kastelengden og spredning av tilluften i rommet kan tilpasses det enkelte lokales geometri ved å justere innblåsningsåpningen med en flat tang (se installasjonsveiledningen).

Bemerk vedrørende innbygningshøyder AM 900 passer i et rom med minimum 2,49m høyde. Innblåsningsmønsteret etableres seg som vist ved denne høyde.

AM 900 vil også fungere ved større takhøyder. Opp til 4,5m har blitt testet.
Ved høyder over 2,5m bør kastelengden reduseres.

Nærsone, fortrengningsprinsippet

Resultatet gjelder en undertemperatur for innblåsningsluften på 3-5°C.

Les mere

AM 900 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !