AM 1200

AM 1200 er et desentralt ventilasjonsanlegg hvor den friske luften kombineres med elegant design som kan brukes til mye mer enn man kan tro.

Data AM 1200
Standard AM 1200
 • Bypass
 • Fjærreturmotor på stengespjeld (både på inntaks- og avtrekkssiden)
 • Motstrømsvarmeveksler (alu)
Alternativer til AM 1200
 • Elektrisk forvarmebatteri
 • Elektrisk ettervarmebatteri
 • Vannettervarmebatteri
 • CO2-føler (for vegg)
 • CO2-føler (innebygd)
 • PIR/ bevægelsessensor
 • Hygrostat
 • Kondenspumpe
 • Energimåler
Kastelængde

AM 1200-anlegget sprer innblåsningsluften i forskjellig omfang, alt etter den gitte luftmengden. Dette vises på illustrasjonen til venstre der de blå fargetonene indikerer kastelengden ved forskjellige luftmengde.

1. Kastelengden, sett ovenfra
2. Kastelengden, sett fra siden

Ventilasjon skal ikke alltid kun være en teknisk del, men også en aktiv medspiller i rommets funksjon. AM 1200 er et konsept innenfor desentral ventilasjon hvor den friske luften kombineres med elegant design som kan brukes til mye mer enn man kan tro.

AM 1200 er et gulvstående anlegg, og fås som horisontal og vertikal versjon. Med forskjellige typer designpaneler kan overflaten brukes som whiteboard, oppslagstavle og speil – det er kun fantasien setter begrensningene.

Eksempler på bruksområder

 • Kontorer
 • Møtelokaler
 • Institusjoner
 • Biblioteker
 • Spinning, fitnessrom og lignende

AM 1200 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev