AM 1200

AM 1200 er et desentralt ventilasjonsanlegg hvor den friske luften kombineres med elegant design som kan brukes til mye mer enn man kan tro.

Ventilasjon skal ikke alltid kun være en teknisk del, men også en aktiv medspiller i rommets funksjon. AM 1200 er et konsept innenfor desentral ventilasjon hvor den friske luften kombineres med elegant design som kan brukes til mye mer enn man kan tro.

AM 1200 er et gulvstående anlegg, og fås som horisontal og vertikal versjon. Med forskjellige typer designpaneler kan overflaten brukes som whiteboard, oppslagstavle og speil – det er kun fantasien setter begrensningene.

Eksempler på bruksområder

  • Kontorer
  • Møtelokaler
  • Institusjoner
  • Biblioteker
  • Spinning, fitnessrom og lignende
Data AM 1200

TEKNISKE DATA

Filterklasse

30 dB(A)

35 dB(A)

Maksimal kapasitet
Horisontal modell, Ø400 mm høyre/venstre:

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

930 m3/t

837 m3/t

744 m3/t

1180 m3/t

1062 m3/t

944 m3/t

Maksimal kapasitet
Horisontal modell, Ø400 mm senter:

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

1050 m3/t

945 m3/t

840 m3/t

1310 m3/t

1179 m3/t

1048 m3/t

Maksimal kapasitet
Vertikal modell, Ø400 mm høyre/venstre:

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

870 m3/t

783 m3/t

696 m3/t

1130 m3/t

1017 m3/t

904 m3/t

Maksimal kapasitet
Vertikal modell, Ø400 mm senter:

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

980 m3/t

882 m3/t

784 m³/t

1260 m3/t

1134 m3/t

1008 m3/t

Maksimal kapasitet

Vertikal modell, Ø315 mm høyre/venstre:**

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

820 m³/t

738 m3/t

656 m3/t

1060 m3/t

954 m3/t

848 m3/t

Maksimal kapasitet
Vertikal modell, Ø315 mm senter:**

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

920 m3/t

828 m3/t

736 m3/t

1170 m3/t

1053 m3/t

936 m3/t

Kastelengde (0,2 m/s)* - senter

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

min. 3 m v. 1000 m3/t

maks. 6,5 m v. 1000 m3/t

min. 4 m v. 1300 m3/t

maks. 8 m v. 1300 m3/t

Kastelengde (0,2 m/s)* - høyre/venstre

ePM10 75%

ePM1 55%

ePM1 80%

min. 4 m v. 1000 m3/t

maks. 9 m v. 1000 m3/t

min. 5,5 m v. 1300 m3/t

maks. 11 m v. 1300 m3/t

Nominell strøm*

1,4 A

Nominell opptatt effekt*

254 W

Strømtilkobling

3 x 400 V + N + PE / 50 Hz

Kanaltilkobling

Ø400 mm

Kondensavløp

Ø16 mm

Vekt

Høyre-/venstre variant: 545 kg
Senter variant: 630 kg

Motstrømsvarmeveksler

4 stk. Aluminium

Inntaksfilter

ePM10 75%, ePM1 55% eller ePM1 80%

Avtrekksfilter

ePM10 75%

Anbefalt sikring

3x13 A

Lekkasjestrøm

<– 9 mA

Dimensjon (BxHxD)

Horisontal: 496 x 2098 x 2427 mm

Vertikal: 496 x 2406 x 2427 mm

* Ved filterklasse, inntaks-/avtrekksluft: ePM10 75% / ePM10 75%

** Med takhettemodul

ELEKTRISK VARMEBATTERI

Forvarme

ETtervarme

Varmeeffekt

2500 W

1670 W

Termosikring, automatisk tilbakestilling

75°C

75°C

Termosikring, manuell tilbakestilling

120°C

120°C

VANNVARMEBATTERI

ETtervarme

Maksimal drifttemperatur

90°C

Maksimal drifttrykk

10 bar

Varmeeffekt

2454 W*

Tilslutningsdimensjon

1/2" (DN 15)

Materiale rør/lameller

kobber/aluminium

Motorventil, åpne- og stengetid

60 s

* Kapasitet ved: temperatur på til-/fraluft 60/40 °C, vannmengde 107l/t

Standard og alternativer

STANDARD OG ALTERNATIVER

am 1200 v

Bypass

x

Elektrisk forvarmebatteri

Elektrisk ettervarmebatteri

Vannettervarmebatteri

CO2-føler (innebygd)

Hygrostat

Kondenspumpe

Fjærreturmotor på stengespjeld (både på inntaks- og avtrekkssiden)

x

Motstrømsvarmeveksler (alu)

x

Energimåler

x : standard : alternativ

Kastelengde

AM 1200-anlegget sprer innblåsningsluften i forskjellig omfang, alt etter den gitte luftmengden. Dette vises på illustrasjonen der de blå fargetonene indikerer kastelengden ved forskjellige luftmengde.

1. Kastelengden, sett ovenfra
2. Kastelengden, sett fra siden

Les mere

AM 1200 versjoner

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !