Tilbehør til Airmaster ventilasjonsanlegg

Airmaster tilbyr forskjellig tilbehør og reservedeler til våre ventilasjonsanlegg og kjølemoduler. Ventilasjonsanlegg og kjølemoduler leveres med filtre i henhold til standard EN ISO 16890, og vi anbefaler at det benyttes filtre med samme kvalitet ved bytte.

Airmasters egenutviklede ventilasjonsrist, Boomerain er tilgjengelig i Ø160, Ø250 og Ø315, og i tillegg har vi en rekke produkter for montering og til takgjennomføring.

Filterklassifikasjoner

Tabellen angir hvordan de gamle klassifiseringene iht. EN 779:2012 sees i forhold til de nye klassifiseringene iht. EN ISO 16890.

Det er ikke mulig å oversette direkte til den nye klassifiseringen, men i tabell 1 er det angitt hvordan Airmaster ser de to klassifiseringene i forhold til
hverandre.

Klassifikasjon jf. EN 779:2012

Klassifikasjon jf. EN ISO 16890

M5

ISO ePM10 (>75%)

F7

ISO ePM1 (>55%)

F9

ISO ePM1 (>80%)

Airmaster leverer partikkelfilter etter den nye filterstandarden, EN ISO 16890.

ISO 16890 anvender nye betegnelser som klassifiserer effektiviteten av filtreringen ift. partikkelstørrelsene. PM1, PM2,5 og PM10 angir partikkelstørrelsen i μm, hvor 10 μm er den største partikkel og 1 μm er den minste partikkel.

Foran PM er en e (ePM) som angir effektiviteten av utskillelsesevnen for partikkelstørrelsen og som angis i %. F.eks. kan et filter som oppfyller kravene til ISO ePM1 (>55%) utskille mer enn 55% av partiklene av størrelsen 1 μm.

De nevnte ISO 16890-klassifiseringene er de mest brukte filterklassene våre. Andre filterklasser kan leveres på forespørsel.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev