Tilbehør til Airmaster ventilasjonsanlegg

Airmaster tilbyr forskjellig tilbehør og reservedeler til våre ventilasjonsanlegg og kjølemoduler. Ventilasjonsanlegg og kjølemoduler leveres med filtre i henhold til standard EN ISO 16890, og vi anbefaler at det benyttes ventilasjonsfilter med samme kvalitet ved bytte.

Airmasters egenutviklede ventilasjonsrist, Boomerain er tilgjengelig i Ø160, Ø250 og Ø315, og i tillegg har vi en rekke produkter for montering og til takgjennomføring.

Filterklassifikasjoner

Tabellen angir hvordan de gamle klassifiseringene iht. EN 779:2012 sees i forhold til de nye klassifiseringene iht. EN ISO 16890.

Det er ikke mulig å oversette direkte til den nye klassifiseringen, men i tabell 1 er det angitt hvordan Airmaster ser de to klassifiseringene i forhold til
hverandre.

Klassifikasjon jf. EN 779:2012

Klassifikasjon jf. EN ISO 16890

M5

ISO ePM10 (>75%)

F7

ISO ePM1 (>55%)

F9

ISO ePM1 (>80%)

Airmaster leverer partikkelfilter etter den nye filterstandarden, EN ISO 16890.

ISO 16890 anvender nye betegnelser som klassifiserer effektiviteten av filtreringen ift. partikkelstørrelsene. PM1, PM2,5 og PM10 angir partikkelstørrelsen i μm, hvor 10 μm er den største partikkel og 1 μm er den minste partikkel.

Foran PM er en e (ePM) som angir effektiviteten av utskillelsesevnen for partikkelstørrelsen og som angis i %. F.eks. kan et filter som oppfyller kravene til ISO ePM1 (>55%) utskille mer enn 55% av partiklene av størrelsen 1 μm.

De nevnte ISO 16890-klassifiseringene er de mest brukte filterklassene våre. Andre filterklasser kan leveres på forespørsel.

Du kan nå få Airmaster ventilationsanlegg med 3 forskjellige veksler-løsninger:

STANDARD: Motstrømsvarmeveksler

NYHED: Ren entalpi veksler-løsning

NYHED: Kombinasjonsveksler bestående af entalpiveksler + Airmasters vanlige motstrømsvarmeveksler

Den rene entalpi veksler-løsningen vil være spesielt god egnet til svært kalde klimaer, f.eks. det nordligste Skandinavia eller fjellområder som det norske innlandet eller i Alpene.

En kombinasjonsveksler fungerer som en mellomløsning mellom de to vekslertypene, det vil si med større temperatur-virkningsgrad enn den rene entalpiveksler-løsningen og med redusert fuktvirkningsgrad.

Kombinasjonsveksleren vil egnet seg godt til områder vekk fra kysten i Sentral-Europa, hvor det kan oppstå kalde og tørre perioder, men hvor det ikke er ekstremt klima.

Kombinasjonsveksleren vil dessuten egne seg godt til bruk i kystnære områder med moderat klima, hvis man ønsker å kunne holde høyere innendørs fuktighet enn normalt, f.eks. over 40 % relativ luftfuktighet.

Ytelse og effektivitet

Grunnet den lavere temperaturvirkningsgraden i entalpivekslerne vil en ren entalpiveksler-løsning redusere den maksimale ytelsen for AM 150 og AM 300 på grunn av krav i ecodesign-direktivet. Utover dette oppfører ventilasjonsanleggene seg
som normalt.

Maksimal ytelse ved ren entalpi velsler:

  • AM 150: 100 m3/t
  • AM 300: 190 m3/t

 

Med kombinasjonsveksler kan den vanlige ytelsen opprettholdes på alle Airmaster-ventilasjonsanlegg.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !