Styringsprocesser for kjøling

Den automatiske bypassfunksjonen og nattkjølingen sørger for at innblåsningstemperaturen holdes nede på ønsket nivå. Hvis dette
kjølingsnivået ikke er tilstrekkelig, oppnås en effektiv temperaturreduksjon vha. kjølemodulen

Energieffektive og behovsstyrte kjøleløsninger

Med Airmasters inverterstyrte kjølemoduler kan vi nå tilby effektive og behovsstyrte ventilasjons- og kjøleløsninger med et særdeles lavt energiforbruk for bruk i komfortlokaler, der det er varierende behov for luftskifte og kjøling. De inverterstyrte kjølemodulene er kombinert med
Airmasters desentrale ventilasjonsanlegg.

Kjøling med inverterstyrte kjølemoduler (CC)

 • Ved høy utetemperatur sørger den automatiske bypassfunksjonen og nattkjølingen for at innblåsningstemperaturen holdes nede på ønsket nivå.
  Hvis dette kjølingsnivået ikke er tilstrekkelig, oppnås en effektiv temperaturreduksjon vha. kjølemodulen.
 • Airlinq aktiverer kjølemodulen automatisk. Den kan redusere uteluftens temperatur med opptil 15°C.
 • Den avkjølte uteluften tilføres ventilasjonsanlegget, og innblåsningstemperaturen holdes nede på det ønskede nivået.
 • Anleggene er dimensjonert etter europeiske forhold (utetemperatur 35°C, 40% relativ fuktighet) iht. standard NS-EN 14511-2.
 • Kjølemodulen er unntatt direktivet for trykkpåkjent utstyr PED i henhold til artikkel 1 par. 3.6. 
  Alle kjølemoduler har en kondenspumpe innebygd som standard.
 • Airmasters spesialutviklede kjølemoduler (CC) reguleres helautomatisk av Airlinq.
 • Sammen med 5 forskjellige nettverksmoduler (LON®, MODBUS® RTU RS485, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP, KNX®) og de intuitive betjeningspanelene,
  understøtter Airlinq en effektiv, økonomisk og fremtidssikret ventilasjonsløsning.

 

 

Drifts- og klimamæssige gevinster ved hjælp af banebrydende køleteknologi

En inverterstyret køleløsning giver en trinløs kapacitetsregulering af kompressoren, så den hele tiden tilpasser sig det aktuelle kølebehov. Det medfører betydelige drifts- og klimamæssige gevinster:

 • Optimeret til energieffektiv drift i vores klimazone
 • Forbedret årsgennemsnit på EER-værdi pga. inverterstyret kompressor
 • Lavere driftsomkostninger pga. behovsstyring - årsbesparelse på elektricitet er typisk 60-80%
 • Stor reduktion i antallet af opstarter af kompressor Kombination af inverterstyring og elektronisk ekspansionsventil sikrer vedvarende drift, selv under ekstreme klimaforhold inde og ude
 • Meget lavt lydniveau
 • Anvender de effektive kølemidler R410a hhv. R134a, som ikke bidrager til ozonnedbrydning
 • Udeluften bliver typisk afkølet med 15°C før den føres ind i rummet via Airmaster anlægget
 • Nem overvågning af drift og klima via Airlinq datalog som lagrer op til et års driftsdata

CC kølemodul fåes til følgende ventilationsanlæg:

 • AM 150 (Q2 2020)
 • AM 500 H
 • AM 800 H
 • DV 1000

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev