Styringsprosesser for kjøling

Selv uten at det er et varme- eller luftbehandlingsanlegg, så kan Airmasters ventilasjonsanlegg likevel bidra til regulering av romtemperaturen til et visst nivå. Den helautomatiske styringen vil utnytte utetemperaturen til kjøling, så lenge denne er lavere enn romtemperaturen, delvis ved bypass av varmeveksleren og delvis gjennom nattkjøling.

Hvis det er bruk for mer kjøling kan de fleste av Airmasters ventilasjonsanlegg utstyres med en kjølemodul som kan senke tilluftstemperaturen ytterligere.

Automatisk bypass

Airlinq-styringen åpner gradvis bypasspjeldet hvis innblåsningstemperaturen overskrider det ønskede nivået.

Kjøligere uteluft føres utenom motstrømsvarmeveksleren for å opprettholde ønsket innblåsningstemperatur.

Airlinq justerer innblåsningstemperaturen for å oppnå en høyere kjøleeffekt. Bypassen åpnes også automatisk hvis romtemperaturen overskrider ønsket nivå, for eksempel ved sterk sol.

Hvis det monteres en kjølemodul sammen med ventilasjonsanlegget, aktiverer Airlinq denne automatisk hvis avkjøling med uteluft ikke er tilstrekkelig.

Nattkjøling

Hvis romtemperaturen overskrider det ønskede maksimalnivået i løpet av dagen, kan alle Airmaster ventilasjonsanlegg automatisk kjøle ned rommet vha. den kaldere natteluften.

Dette registreres av Airlinq-styringen, og nattkjølingen settes i gang automatisk. Om nødvendig benytter funksjonen seg både av bypass-spjeldet og kjølemodulen for å oppnå den ønskede kjøleeffekten.

Bygning og inventar kjøles ned, og det oppnås en reduksjon av romtemperaturen til neste dag.

Energieffektive og behovsstyrte kjøleløsninger

Med Airmasters inverterstyrte kjølemoduler kan vi nå tilby effektive og behovsstyrte ventilasjons- og kjøleløsninger med et særdeles lavt energiforbruk for bruk i komfortlokaler, der det er varierende behov for luftskifte og kjøling. De inverterstyrte kjølemodulene er kombinert med Airmasters desentrale ventilasjonsanlegg.

Kjøling med inverterstyrte kjølemoduler (CC)

 • Ved høy utetemperatur sørger den automatiske bypassfunksjonen og nattkjølingen for at innblåsningstemperaturen holdes nede på ønsket nivå. Hvis dette kjølingsnivået ikke er tilstrekkelig, oppnås en effektiv temperaturreduksjon vha. kjølemodulen.
 • Airlinq aktiverer kjølemodulen automatisk. Den kan redusere uteluftens temperatur med opptil 15°C.
 • Den avkjølte uteluften tilføres ventilasjonsanlegget, og innblåsningstemperaturen holdes nede på det ønskede nivået.
 • Anleggene er dimensjonert etter europeiske forhold (utetemperatur 35°C, 40% relativ fuktighet) iht. standard NS-EN 14511-2.
 • Kjølemodulen er unntatt direktivet for trykkpåkjent utstyr PED i henhold til artikkel 1 par. 3.6. Alle kjølemoduler har en kondenspumpe innebygd som standard.
 • Airmasters spesialutviklede kjølemoduler (CC) reguleres helautomatisk av Airlinq.
 • Sammen med 5 forskjellige nettverksmoduler (LON®, MODBUS® RTU RS485, BACnetTM MS/TP, BACnetTM/IP, KNX®) og de intuitive betjeningspanelene, understøtter Airlinq en effektiv, økonomisk og fremtidssikret ventilasjonsløsning.

 

 

AM300+300CC Exploded NO

Drifts- og klimamesseige gevinster ved hjelp av banebrytende kjøleteknologi

En inverterstyrt kjøleløsning gir en trinnløs kapasitetsregulering av kompressoren, slik at den hele tiden tilpasser seg det aktuelle kjølebehovet. Det medfører betydelige drifts- og klimamessige gevinster:

 • Optimeret til energieffektiv drift i vores klimazone
 • Forbedret årsgennemsnit på EER-værdi pga. inverterstyret kompressor
 • Lavere driftsomkostninger pga. behovsstyring - årsbesparelse på elektricitet er typisk 60-80%
 • Stor reduktion i antallet af opstarter af kompressor Kombination af inverterstyring og elektronisk ekspansionsventil sikrer vedvarende drift, selv under ekstreme klimaforhold inde og ude
 • Meget lavt lydniveau
 • Anvender de effektive kølemidler R410a hhv. R134a, som ikke bidrager til ozonnedbrydning
 • Udeluften bliver typisk afkølet med 15°C før den føres ind i rummet via Airmaster anlægget
 • Nem overvågning af drift og klima via Airlinq datalog som lagrer op til et års driftsdata

CC kjølemodul fås til følgende ventilasjonanlegg

AM 150 (Q3 2020) AM 500 H AM 800 H DV 1000

Les mer om styringsprocesser og behovsstyrt ventilasjon

styringsprocesser ventilasjon Behovsstyrt ventilasjon

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !