Digitalt BMS

Med et BMS-nettverk (Building Management System) er det mulig å bevare alle fordelene med desentral ventilasjon og samtidig utnytte de administrative fordelene med sentralstyring.

Airmasters ventilasjonsanlegg er enkle å integrere med den øvrige bygnings-automatikken. Anleggene kan også kjøres helautomatisk, men kan overvåkes vha. et BMS-nettverk.

Airmasters PIR- og CO2-føler kan kobles til, og anleggs- og følerdata kan overføres til BMS-nettverket. Det reduserer både installasjons-, drifts- og vedlikeholdskostnadene. 

Digital BMS
  • Når styringen er koblet til BMS, styrer og/eller overvåker BMS alle de enkelte ventilasjonsanlegg.

 

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !