Airlinq Viva betjeningspanel

Betjeningsdisplayet Airlinq Viva er utviklet for å passe perfekt til de som ønsker optimal ventilasjon med minimal betjening.

Enklere betjening fås ikke

Betjeningsfunksjonene for Airlinq Viva er enkle og brukervennlige. Driftshåndteringen skjer automatisk, så risikoen for feilbetjening minimeres.

 

Betjening via PC


Hvis det er behov for å stille inn andre driftparametre kan betjeningsdisplayet kobles til en PC via en USB-port. Med programmene ”Airlinq User Tool” og ”Airlinq Service Tool” (som brukes av serviceteknikere) kan man få oversikt over ventilasjonsanleggets drift. Se følgende beskrivelse av mulighetene med de to programmene.

 

   Airlinq® User Tool

Betjeningsdisplayet kan enkelt kobles til en PC, og med programmet ”Airlinq® User Tool” får du tilgang til driftsdata.

  • Mulighet for innstilling av luftmengde, innblåsningstemperatur og maksimal romtemperatur
  • Filterstatusvisning
  • Innstilling av CO2-driftsområde
  • Innstilling, aktivering og deaktivering av tidsprogrammer

   Airlinq® Service Tool

Betjeningsdisplayet kan enkelt kobles til en PC, og programmet ”Airlinq® Service Tool” gir tilgang til alle driftsdataene.

  • Innstilling og programmering av styringen
  • Laste ned en katalog og grafisk illustrasjon av driften
  • Ned- eller opplasting av styrings-innstillingene
  • Overvåkning av energiforbruket vha. en innebygd energimåler
  • Oppdatering av styringsprogramvare
  • Automatisk synkronisering av den innebygde klokken via PC’ens dato og klokkeslett

 

Betjeningsfunksjoner med Airlinq® Viva

   Manuell start, stopp og standby

Control Panel Viva 1

   Instilling av luftmengde via touchfunksjon på fronten

   Visning av advarsler og alarmer med gult eller rødt symbol

   Feriemodus sikrer grunnventilasjon med redusert luftmengde

   Automatisk betjeningslås

   Barnesikring

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !