Airlinq Orbit betjeningsdisplay

Betjeningsdisplayet Airlinq Orbit passer perfekt til de som ønsker en utvidet og enkel tilgang for å regulere den daglige driften av ventilasjonen.

Betjeningsfunksjoner med Orbit panelet

Betjeningspanelet Airlinq Orbit tilbyr nedenstående betjeningsfunksjoner.

Manuell start, stopp og hvilemodus. Manuell start og stopp av én enkel gruppe eller hele systemet med Airlinq BMS.

Innstilling av alle de vesentlige driftsparametrene vha. en automatisk oppstartsguide. Oppstartsguiden er integrert i innstillingsmenyen og kan når som helst startes på nytt.

Visning og innstilling av luftmengde via touchfunksjon på fronten.

Viser advarsler og alarmer med tekstbeskrivelse (for alle anlegg med Airlinq BMS).

Feriemodus-funksjonen sikrer grunnventilasjon med redusert luftmengde.

Viser CO2-niveået ved tilkoblet CO2-føler (for alle CO2-føler med Airlinq BMS).

Styrer Airlinq BMS på en enkel og oversiktlig måte.

Automatisk betjeningslås.

Skjermlås med sikkerhetskode

Stille inn driftsparametre:

 • Vise driftsstatus med opptil 40 driftsparametre (for alle anlegg med Airlinq BMS).
 • Samlet oversikt og innstillingsmulighet for alle tidsprogrammer inkl. nattkjøling. 
 • Innblåsningstemperatur og standard luftmengde. 
 • Stille inn dato og klokkeslett. 
 • Nullstilling av service. 
 • Tilpasning av datalogg​.
Tilkoblingsmuligheter fra Orbit panelet

Betjening

Innstillinger kan foretas direkte på betjeningspanelets touch-skjerm. Her er det mulig å innstille luftmengden samt aktivere ferie/fraværstilstand.

Betjening via PC

En PC kobles til via USB-porten i betjeningsdisplayet, og deretter kan programmet "Airlinq Service Tool" brukes for å stille inn alle driftsparametrene.

 

 Airlinq Service Tool

Betjeningsdisplayet kan enkelt kobles til en PC, og programmet "Airlinq Service Tool" gir tilgang til alle driftsdataene.

 • Innstilling og programmering av styringen.
 • Laste ned en katalog og grafisk illustrasjon av driften.
 • Ned- eller opplasting av styringsinnstillingene.
 • Overvåkning av energiforbruket vha. en innebygd energimåler.
 • Oppdatering av styringsprogramvare.
 • Automatisk synkronisering av den innebygde klokken via PC'ens dato og klokkeslett.

Downloads & Links

Airlinq User & Service Tool

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev