Airlinq Online

Airmasters desentrale ventilasjonsanlegg kan styres enkeltvis, f.eks. med et Orbit-panel i hvert lokale, men hvis du skal holde styr på mange ventilasjonsanlegg er det mer praktisk med en samlet styring. Derfor tilbyr vi "Airlinq Online" for at du skal kunne styre ventilasjonsanleggene dine sentralt, og dermed kunne få et raskt overblikk over driftsstatus, CO2-nivå m.m. Med Airlinq Online API har du i tillegg muligheten til å integrere styringen av Airmasters ventilasjonsanlegg med ditt SD-system.

Airlinq Online er en profesjonell nettportal for ethernet-tilkoblede Airmaster ventilasjonsanlegg. Portalen er en skybasert tjeneste der serverne som håndterer kommunikasjonen med anleggene, ligger i "skyen". Airlinq Online er designet for å styre, overvåke og administrere ventilasjonsløsninger for en eller flere installasjoner.

Sikkerhet

Selv om vi ønsker åpenhet, så står sikkerhet også i høysetet hos Airmaster. Derfor er all kommunikasjon forsvarlig kryptert. Det gjelder både mellom brukere og servere, og mellom ventilasjonsanlegg og servere.

Prisbevisst investering

Airlinq Online er vesentlig billigere i anskaffelse enn tradisjonelle nettverkssystemer, og dessuten sparer kunden på oppsettet, siden systemet er så enkelt å sette opp at de fleste kunder selv kan foreta dette. Alternativt kan Airmaster være behjelpelig.

 

Airlinq Online

Airmaster Airlinq Online API

Airmaster introduserer nyutviklet API som gjør det lett og økonomisk å integrere styringen av Airmaster-ventilasjonsanlegg med SD-systemer.

Airmasters Airlinq Online-løsning utvides nå med en nyutviklet API, så regulering og overvåkning samtidig OGSÅ kan gjøres via et tradisjonelt SD-system, uten investering i dyre kommunikasjonsmoduler som KNX®, BACnetTM og lignende.

Man oppnår mange fordeler med dette:

  • Airmaster kan fortsatt støtte og overvåke anlegg via Airlinq Online
  • Brukere og teknikere kan velge om de til daglig vil bruke brukergrensesnittet fra Airlinq Online eller fra SD-leverandøren til styring og overvåkning av Airmaster-ventilasjonsanlegget
  • Felles regulering av for eksempel signaler til temperaturen i rommet – sparer energi og gir komfort fordi systemene ikke motarbeider hverandre
  • Det sendes alarmer til SD-systemet så service kan planlegges effektivt og kostnadsbesparende

Hvem kan bruke Airlinq Online API?

Alle kunder som fremover får installert Airmaster-ventilasjonsanlegg eller allerede har installert Airlinq Online-adgang i Airmaster-ventilasjonsanlegget sitt, kan nå få stilt API’en til rådighet. Det kreves bare en brukerpålogging.

For å kunne kommunisere med SD kreves det dessuten at denne SD har tilgang til en WEB API. Det er ytterligere teknisk dokumentasjon i denne nettkatalogen: https://api.airlinq.eu/swagger

Hvordan kan API’en brukes?

Ved hjelp av Airlinq Online API’en kan de ønskede funksjonene fra fra Airlinq Online integreres i et SD-system for å få en plattform som inneholder opplysningene man ønsker for å kunne håndtere hverdagen på en enkel måte.

Airlinq Online API’en er således et verktøy for å oppnå individuelle ønsker for styring og administrasjon av ventilasjonen sammen med lys, varme og øvrige installasjoner i bygningen.

Du kan bruke API’en til å

  • designe din egen plattform
  • designe en plattform med flere systemer integrert, som lys, varme og ventilasjon
  • integrere enkle parametre, f.eks. advarsler og alarmer på instrumentbord
  • skape en enkel visning av hvordan ventilasjonsanlegget kjøres
Airlinq Online API

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev