Ventilasjon fra Airmaster

Ventilasjonsanlegg, kjølemoduler, styring og betjening, samt tilbehør

Ventilasjonsanlegg tak/veggmonterte

Styring og betjening

 

 

Tilbehør

Vi selger fasaderister, monteringsbeslag, filter osv. for installasjon og vedlikehold av Airmaster ventilasjonsanlegg.

 

 

Hvorfor desentral ventilasjon

Lavt energiforbruk, differensierte driftstider, enkel tilpasning til individuelle behov og mulighet for etappevis installasjon er noen av grunnene for å velge desentrale ventilasjonsløsninger fremfor sentrale. Dessuten trenger man ikke gå på kompromiss med styringen – den kan foregå sentralt. Når det gjelder installasjon, er det også en rekke muligheter. Anlegget kan være synlig installert eller integrert.

Plassmessig skal det ikke settes av arealer til tekniske rom eller gjøres plass til kanaler. Ombygging kan skje i mindre etapper, f.eks. med én etasje eller bare noen få rom om gangen. Dermed kan man slippe å tømme hele bygningen under et byggeprosjekt.

De desentrale anleggene er hengt opp i den branncellen de betjener, og anleggene er ikke forbundet med hverandre. Dette betyr at det ikke er noen omkostninger til brann- og røyksikring, eller til rengjøring av kanaler for den saks skyld.

Energiforbruket til en Airmaster er ekstremt lavt. I tillegg er det mulighet for behovsstyring på hvert rom. Er det f.eks. ett lokale i bruk på slutten av ettermiddagen, kan de andre lokalene godt stenges ned når de ikke er i bruk. Anleggene kan styres på forskjellige måter, f.eks. med ukeplaner, CO2-sensor eller bevegelsessensor.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !