// 18.6.2018

Ny filterstandard – EN ISO 16890

/Files/Billeder/Billeder/Nyhed/Filterstandard-intro.jpg
Partikkelluftfiltre til ventilasjon skal fra 1. juli 2018 overholde den nye filterstandard EN ISO 16890, som erstatter NS-EN 779:2012. Alle Airmaster-anlegg som bestilles fra 1. juli, leveres derfor med filtre i henhold til den nye standarden EN ISO 16890. Filtrene vil være merket i henhold til de nye betegnelsene.
 

Den nye filterstandarden innføres med henblikk på at det fremover skal eksistere en global filterstandard som alle skal overholde. 

Den nye EN ISO 16890 testmetoden fokuserer på filtreringsevnen av bestemte partikkelstørrelser. Den gamle testmetoden besto utelukkende av filtreringsevnen uten å ta høyde for hvilke partikler filtrene kunne filtrere fra. På den måten blir det mer oversiktlig å sammenligne med partikkelforurensning i andre sammenhenger.

Tabell 1 angir hvordan de gamle klassifiseringene iht. NS-EN 779:2012 ses i forhold til de nye klassifiseringene iht. EN ISO 16890. Det er ikke mulig å oversette direkte til den nye klassifiseringen,
men i tabell 1 er det angitt hvordan Airmaster ser de to klassifiseringene i forhold til hverandre. 

EN ISO 16890 bruker nye betegnelser som klassifiserer effektiviteten av filtreringen ift. partikkelstørrelsene. PM1, PM2,5 og PM10 angir partikkelstørrelsen i µm, der 10 µm er den største partikkelen og 1 µm er den minste partikkelen. Foran PM står en e (ePM) som angir effektiviteten av utskillingsevnen for partikkelstørrelsen. Denne angis i %. F.eks. kan et filter som oppfyller kravene til ISO ePM1 (>55%) skille ut mer enn 55 % av partiklene av størrelsen 1 µm.

Det kommer nye varenumre for alle filtre og filtersett. 

All dokumentasjon vil bli endret løpende til å ang filtre i henhold til den nye filterstandarden.

Figur 1 - Partikkelstørrelse i normalt forekommende luftforurensende stoffer.

Kilde: Danvak, Grundbog Varme- og klimateknik, 3. udgave.


 
Tilbage til oversigt

Registrer deg til å motta
vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av viktige nyheter innenfor inneklima, produkter og mye mer fra Airmaster. Abonner på nyhetsbrev