Tranbjergskolen afdeling Grønløkke - Bedre indeklima og lavere energiregning

Forbedring af både indeklima og energiregning på skolen

Tranbjergskolen afdeling Grønløkke i Danmark blev bygget i 1976, og trængte efterhånden til en generel renovering, herunder opgradering af klasselokalerne, og forbedring af indeklimaet. 

Aa+ ENERGIRENOVERINGSPROJEKT
Aarhus Kommune besluttede at renovere skolen som et Aa+ Energirenoveringsprojekt, og der blev dermed stillet krav til såvel forbedring af indeklima, som besparelser på energiregningen. 
Med denne helhedsorienterede indgangsvinkel gik Rådgivende ingeniørfirma, Ekolab, i gang med at finde frem til de bedste løsninger for den samlede renovering, herunder ventilation, som udgjorde den største del af renoveringen.

ANBEFALINGEN FALDT PÅ 
Med adskillige topscore i de forskellige kategorier, og den samlet set bedste score, faldt anbefalingen på Airmaster decentrale ventilationsanlæg, integreret i et ventilations- loft fra Troldtekt®.

”Den anbefalede løsning med Airmaster decentrale ventilationsanlæg, havde den bedste totaløkonomi over 15 år”. Mike Vinge, Ingeniør og projektleder, Ekolab.

Analyserne, som EKOLAB foretog, omfattede blandt  andet økonomi, drift og indeklima. Energibesparelser som følge af renoveringen, indgik i den samlede øko-nomiske betragtning. De seks løsningsscenarier, der ansås for mulige og indgik i analysen, var fire scenarier med centralventilation, og to scenarier med decentral ventilation. 

TOPKARAKTER PÅ INDEKLIMA
Forbedring af indeklimaet var en vigtig del af renove-ringen, og vægtede derfor også højt i valget af løsning. På samtlige parametre under emnet indeklima, scorede den anbefalede løsning topkarakter. Parametrene er undersøgt for indeklima ved 28+2 personer og omfatter blandt andet, at løsningen kan holde CO2-niveauet under 900 PPM. 

BEDSTE TOTALØKONOMI OVER 15 ÅR
Den anbefalede løsning havde den bedste totaløkonomi over 15 år. Selve investeringen var ikke den laveste, men på grund af det laveste energiforbrug, blev det den  bedste løsning på totaløkonomi.  

LAVESTE ENERGIFORBRUG
Såvel kvaliteten af indeklimaet som energiregningen, bliver hjulpet godt på vej af effektiv behovsstyring. Ventilationsanlæggene er styret efter CO2-niveau.  Dvs. de går i gang når lokalet er i brug, og lukker ned  igen når rummet igen er forladt. Der spildes dermed  ikke unødig energi i rum, der ikke har brug for ventilation.

DAGLIG DRIFT
Den daglige drift styres via Airmaster´s indbyggede automatik, som er blevet integreret i skolens CTS system via BAC-net IP. Når det er optimal tid for service og filterskift adviseres servicepersonale, så service kan tilrettelægges.
Med decentrale anlæg er der flere filtre at skifte, end ved et centralt anlæg, men til gengæld ingen spjæld, der skal efterses på kanalsystem. Der er mindre påvirkning ved driftsforstyrrelser med decentrale anlæg, og der er større fleksibilitet, samt langt lavere energiforbrug.  Dette indgik også i analysen.

BYGGEPROCESSEN
Renoveringsprojektet startede i sommeren 2016,  hvor der i løbet af sommerferien blev demonteret og renoveret på selve bygningen. Arbejdet med varme,  ventilation, samt nye lofter og belysning skete efter  ferien, mens skolen var i brug. 
Der blev etableret fire midlertidige klasselokaler på  skolen, så der hele tiden var fire ”vandreklasser” at  gøre brug af. På denne måde kunne der renoveres fire lokaler af gangen, og uden at skulle genhuse elever. 

INSTALLATION
Andre emner, der indgik i analysen, omhandlede blandt andet ”Bygbarhed og holdbarhed”. Her indgik analyser omkring føringsveje samt brand- og røgsikring.

Indblæsning: Ingen kanaler, Airmaster anlæggene sidder på ydervægge med direkte adgang til frisk luft og  dermed ingen omkostninger til rengøring af kanaler.

Udsugning: Brugt luft fra rummene føres til ventilations-anlæggene via kanaltilsluttet udsugningsarmatur.

Brand- og røgsikring: Omkostninger til brand- og røgsikring er der ingen af, da anlæggene er ophængt i den brandcelle de betjener, og ikke gennemløber andre områder.

< Tilbage til oversigten

 

Bygherre: Aarhus kommune, Energirenoveringsprogrammet Aa+

Rådgiver: Ekolab

Der er implementeret ventilations- lofter i 32 klasselokaler samt i gang- og fællesområder.
De forskellige rumtyper og -størrelser har forskellige ventilationsbehov, og det er derfor fire forskellige størrelser ventilationsanlæg, der er taget i brug.

Ventilationsanlæg:

22 stk. AM 1000
8 stk. AM 800
3 stk. AM 500
2 stk. AM 300
 
Ventilationsloft: Troldtekt® akustik, hvid

              

 

 

Registrer deg til å motta
vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av viktige nyheter innenfor inneklima, produkter og mye mer fra Airmaster. Abonner på nyhetsbrev