Gate 21 prosjektet - skolerenovering i en helhet

Tranbjergskolan

Gate 21 prosjektet er et samarbeid mellom skole, kommune, private virksomheter og kunnskapsinstitusjoner som sammen utvikler innovative, helhetsorienterte løsninger.

Gate 21 prosjektet "Skolerenovering i en helhet" har gått over en fireårsperiode fra 2014 til 2018, og har satt fokus på inneklima i skoler samt reduksjon av energiforbruket og utvikling av innovative løsninger for å skabe fremtidens best tenkelige klasserom.

INNEKLIMA I LOKALE 15 ETTER RENOVERING
Lokale 15 er renovert med en kombinert belysnings-, ventilasjons- og akustikkløsning hvor ventilasjonsløsningen er en Airmaster AM 1000 integrert i et akustikktak.

Den mekaniske ventilasjonsløsningen er valgt fordi den har stor kapasitet, og den fungerer med lukkede vinduer slik at støy fra den nærliggende t-banen ikke trenger inn i lokalet.

Det desentrale ventilasjonsanlegget krever ikke lange kanaler. Dermed var det mulig å unngå en større sanering av det asbestholdige taket (rommet). Ventilationsanlegget er installert med inntak och avkast loddrett opp gjennom to takgjennomføringer. Styringsmessig kjører ventilasjonsanlegget etter et ukeskjema samt CO2-sensor, som gir et stabilt og godt inneklim når lokalet er i bruk.

Airmaster-anlegget er hengt opp med en trejdedel over akustikktaket. Frisk luft blåses inn over taket og fungerer på denne måten som en integrert enhet hvor taket fungerer som én stor, støydempende luftfordeler som lar luften sive ned i lokalet.

Klasselokaler med manga elever som sitter tett krever stort luftskifte, og det fungerer god med denne integrerte måten å levere frisk luft til et klasselokale på, uansett om det er få eller mange elever til stede.

BEDRE INNEKLIMA - BEDRE LÆRING 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) gjennomførte i 2015-2016 en undersøkelse av inneklimatet i 245 klasserom. Konklusjonen var at i 91% av de undersøkte klasserommene oversteg konsentrasjonen av CO2 på et eller annet tidspunkt i løpet av skoledagen den anbefalte øvre grensen. Samtidig konkluderte rapporten at det ofte er for varmt i klasserommene. Det dålige inneklimaet kan påvirke både konsentrasjon og innlæringen. 

CO2-NIVÅ FØR OG ETTER RENOVERING
Før renovering av testlokalene var det store temperatursvingninger med høye temperaturer om sommeren og lave om vinteren. Samtidig var det i perioder høy CO2-konsentrasjon på mer enn 2 500 ppm, noe som er 1 500 over anbefalt verdi.

Monteringen av et Airmaster AM 1000-anlegg har resultert i at CO2-nivået har falt ganske betraktelig. Nivået falt fra over 2 500 ppm til under 1 000 ppm, og har dermed bidratt vesentlig til en forbedring av inneklimaet.

Den stabilt lave CO2-koncentrasjon som Airmaster-anlegget leverer kan likevel være vanskelig å sette ord på. Brukerne har lettere for å sette ord på de synlige endringene i lokalet, for eksempel bedre lysforhold. 
Men en lærer fra lokale 15 nevnte: "Det har egentlig ikke vært så mange klager på hodepine, så ventilasjonen har nok gjort et eller annet."

                                                   

       CO2-nivå før renovering  

                                                                            

     

      CO2-nivå etter renovering

 

EVALUERINGSVERKTØY
til "Skolerenovering i en helhet"

Prosjektet har utarbeidet et evalueringsverktøy som gir gode råd og veileding om hvordan en kommunal bygningseier griper en helhetsorientert skolerenovering an og evaluerer de valgte løsningene.

Download case Agerbaek Skole

< Tillbaka till översikt

 

Case:
Skovlunde skole Nord 

Skovlunde Skole Nord er en folkeskole i Ballerup kommune med ca. 400 elever. Bygningen er fra 1961 og bygget i to plan med et samlet areal på 10 730 m2 inklusive idrettshall. Bygningen er bygd med rødt tegl, og taket er eternittskifer med takpapp. Bygningen er forynt med fjernvarme, og belysningen er T5 eller T8 lysstoffrør. Skolen har et årlig varmeforbruk på ca. 435 000 kWh (beregnet) och et årlig strømforbruk på 38 000 kWh.

Prosjektet "Skolerenovering i en helhet" har testet løsninger i tre lokaler på den øverste gangen, som har et samlet areal på 3 600 m2. Testlokalene er valgt ut i tett dialog med skoleledelsen og lærerne, og det er tatt hensyn til:
romstørrelse
romutforming
antall elever
orientering
klassetrinn
eksisterende tekniske virkemidler / komponenter

På bakgrunn av disse kriteriene ble følgende tre lokaler utvalgt til å teste tre forskjellige løsninger:
Lokale 11: hybrid ventilasjon
Lokale 13: her ble det undersøkt hvordan atferdsendringer påvirker inneklimaet
Lokale 15: desentralt ventilationsanlegg og akustikktak

Mer information om prosjektet:
www.gate21.dk/case-skovlunde-skole-nord               

 

 

Registrer deg til å motta
vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av viktige nyheter innenfor inneklima, produkter og mye mer fra Airmaster. Abonner på nyhetsbrev