Om Airmaster

...tenk, om vi kunne utvikle ventilasjonsanlegg som tok hensyn til vår atferd, behov og trivsel, og som samtidig kunne være en del av den riktige energiløsningen for fremtidige oppussings- og nybygg-prosjekter.

Det var oppgaven og forretningsideen som Henrik Stæhr og Kim Jensen formulerte allerede i 1991, da de etablerte Airmaster i Aars.

Og ja, det var vellykket, og det er stadig det grunnlaget Airmaster drives etter.

Det er Airmasters visjon å skape god luftkvalitet og termisk inneklima for flere. Vi leverer enkle løsninger med fokus på lavt energiforbruk og ressursbruk.

Det er Airmasters visjon å være den som leverer og står for “premium in class” og være en virksomhet hvor det er et fint sted å jobbe. Vi skal gi verdi til våre kunder og medarbeidere.  

Airmaster har i dag et sortiment av desentrale ventilasjonsanlegg, hvor dyre og energikrevende kanalføringer er erstattet med energieffektive og fleksible helhetsløsninger uten unødvendig energiforbruk og med fokus på ressursbruk. Høy ytelse, intelligent behovsstyring og et svært lavt lydnivå, fører til at Airmasters ventilasjonsanlegg er i verdensklasse.

Airmaster er innovative når det gjelder produktutvikling

En svært stor del av Airmasters samlede ressurser brukes til produktutvikling og dokumentasjon. Samlet arbeider over 10% av Airmasters medarbeidere direkte med produktutvikling.

Airmaster samarbeider med universiteter og vitenskapelige institusjoner når det gjelder ny teknologi, blant annet Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Teknologisk Institut og Danmarks Tekniske Universitet, og det er en av virksomhetens verdier å sikre implementering av den nyeste teknologien i anleggene. Airmaster deltar løpende i forskningsbaserte prosjekter vedrørende framtidens effektive desentrale ventilasjons- og klimaløsninger.

Det er Airmasters visjon å være den ledende produsenten og leverandøren av energieffektive og brukervennlige desentrale ventilasjons- og klimaanlegg, og dermed gjøre det mulig for flere å oppnå et sunt og godt inneklima.

Virksomheten skal være drevet etter sunne økonomiske prinsipper og arbeide med produkter som er effektive og innovative med egenskaper innenfor energisparing samt ventilasjon og inneklima.

En fin arbeidsplass

Virksomheten skal også være en fin arbeidsplass, hvor samarbeid og trivsel er i høysetet, og som har et godt rykte hos samarbeidspartnere. 

Airmaster kort fortalt

  • Europas ledende innenfor desentral komfortventilasjon med markedets bredeste produktprogram
  • Kundegrupper innenfor offentlige institusjoner og virksomheter
  • Installerte Airmaster® anlegg siden 2005: flere enn 100 000
  • Ca. 100 medarbeidere, herav 15 ingeniører og teknikere i utviklings- og produktavdelingen
  • Ca. 10 000 m2 bygningsareal til produksjon samt nye avanserte test- og utviklingsfasiliteter med klimakamre etablert i 2012 – ytterligere utvidelse av testefasiliteter pågår
  • Samarbeid med en lang rekke bransjeorganisasjoner, fagspesialister og vitenskapelige institusjoner

Påbyggning av kontorfasiliteter i 2018

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !