Anbefalinger i henhold til forholdsregler for ventilasjonsanlegg

Fælles råd omkring ventilation lyder at øke luftmengden, få inn mer friskluft og la ventilasjonsanlegget gå flere timer i døgnet.
skoleventilasjon

REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Association) kom allerede i april 2020 ut med råd og anbefalinger rundt ventilasjon i forbindelse med utbruddet av pandemien, Covid-19. Disse anbefalingene er siden blitt oppdatert to ganger, siste gang 3. august, hvor fokuset er på hvordan man på en mest sikker måte kan gjenåpne bygninger. Det har også innflytelse på hvordan Airmaster ventilasjonsanlegg anvendes.

 
Med Airmaster ventilasjonsanlegg kan du best mulig følge råd og veiledning ved å:

 

1. Øke ventilasjonen så den kjører flere timer en hva som er normalt, og gjerne med høyere luftmengde. 

Dine Airmaster anlegg kan stilles inn til start og stop etter tidsskjema, og luftmengden kan økes. La ventilasjonsanleggene starte og stoppe noen timer før og etter lokalet benyttes, og overvei midlertidig døgndrift med redusert luftmengde. Airmaster er etterspørselsstyrt ventilasjon, så her anbefaler de at senke CO2-settpunktet til 400 pp. Med Airmaster Airlinq® Online kan dette enkelt stilles inn via Airmaster sin egen online webportal. 
 

2. Sikker bruk av varmeegenvindingsenheter 

Airmaster anlegg benytter motstrøms-varmevekslere av høy kvalitet, hvor innblåsing og utblåsing er helt adskilt. Anleggene har videre en høy tetthetsklasse i forhold til intern lekkasie.  

3. Utover dette kan det nevnes at luften ikke blir resirkulert i Airmasters ventilasjonsanlegg.

Til- og avtrekksluft er helt skilt fra hverandre i et Airmaster ventilasjonsanlegg – frisk luft kommer inn uten å møte avtrekksluft på noe tidspunkt i ventilasjonsanlegget. Brukt luft blir heller ikke transportert rundt i bygninger, da anleggene er stand-alone anlegg som ventilerer det rom det er installert i.

4. Utover dette kan du overveie filterskifte hvis det er lenge siden ventilasjonsanlegget har vært til service 

Hvis det er lenge siden ditt ventilasjonsanlegg har vært til service og har fått skiftet filtre, bør du vurdere å få dette gjort. Det er ikke behov for å foreta service utover normale anbefalinger, men tette filtre kan begrense anleggets kapasitet og dermed redusere mengden av frisk luft. 

Utover REHVA er det mange andre på banen med anbefalinger omkring inneklima i forbindelse med korona viruset.

Flere og flere forskere henviser til risikoen for luftbåren smittespredning ved såkalte aerosoler, som er mikroskopiske partikler som kan henge i luften i et tidsrom. De finnes over alt og er lette nok til å sveve som f.eks. røyk, spytt eller munnvann. Det er enda ikke bevist at korona viruset kan smitte via luften, men det er bevis for at andre virus kan smitte denne veien, noe som gjør at forsere mener at et forsiktighetsprinsipp bør gjelde.

Det er dessuten en del av ECDCs (European Centre for Disease Prevention and Control) anbefalinger fra 22. juni 2020 at ventilasjon og utlufting, samt forlenget ventilasjon, blir en del av den forebyggende innsatsen mot smittespredning.

Les mer om ekspertenes tanker hos TV2:

239 forskere: Koronasmitten er luftbåren.

Transmission of SARS-CoV-2: Implications for infection prevention precautions

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !