Lansering av entalpivarmeveksler

Hvis luftfuktigheten innendørs er for høy, kan det være skadelig både for helsa og bygning, men for lav luftfuktighet kan också være et problem. Hvis luften blir for tørr, vil noen oppleve tørr hud, tørre øyne og tørre slimhinner. Det kan gjøres noe med det.
entalpivarmeveksler

Airmasters standard motstrømsvarmeveksler har høy varmegjenvinning av varme fra avtrekksluften til tilluften. Med den nye entalpivekslere får du i tillegg mulighet til å opprettholde den relative fuktigheten i rommet.

 

Vi lanserer nå 2 nye veksler-løsninger til alle Airmasters ventilasjonsanlegg:

  • NYHET: Ren entalpi veksler-løsning
  • NYHET: Kombinasjonsveklser bestående av entalpiveklser + Airmasters vanlige motstrømsvarmeveksler
  • STANDARD: Motstrømsvarmeveksleren er vår standardløsning

 

Den rene entalpi veksler-løsningen vil være spesielt god egnet til svært kalde klimaer, f.eks. det nordligste Skandinavia.

En kombinasjonsveksler fungerer som en mellomløsning mellom de to vekslertyperne, det vil si med større temperaturvirkningsgrad enn den rene entalpiveksler-løsningen og med redusert fuktvirkningsgrad. Kombinasjonsveksleren vil egnet seg godt til områder vekk fra kysten i Sentral-Europa, hvor det kan oppstå kalde og tørre perioder, men hvor det ikke er ekstremt klima.

Kombinasjonsveksleren vil dessuten egne seg godt till bruk i kystnære områder med moderat klima, hvis man ønsker å kunne holde høyere innendørs fuktighet enn normalt, f.eks. over 40% relativ luftfuktighet.

Nyhet: Kjølemodul til AM 150

Som forberedelse til en forhåpentligvis varm sommer, har du nå muligheten til å få AM 150 levert med en kjølemodul.

Den nye kjølemodulen, CC 150, kan i de fleste tilfeller ettermonteres til eksisterende AM 150 ventilasjonsanlegg. Kontakt oss for mer informasjon.

AM 150 og CC 150 kjølemodul

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Tilmeld deg vårt nyhetsbrev !