bedre inneklima Til skoler og barnehager

Airmaster står klar til rådgivning omkring valg av løsninger til ventilasjon i skoler og institusjoner med hjelp fra alle våre dyktige og kompetente medarbeidere.
Skole Ventilation

Desentral ventilasjon med varmegenvinning  

Airmaster er spesialister innenfor desentral ventilasjon og våres brede produktprogram egner seg godt til å ventilere i de fleste lokaler som, for eksempel, ved skoler og barnehager.

I snart 30 år har Airmaster levert ventilasjons- og inneklimaløsninger til tusenvis av prosjekter, store og små. Med ca. 100 dedikerte medarbeidere besitter vi en dyp knowhow, samtidig som vi daglig arbeider med å gjøre løsninger fra Airmaster til en god opplevelse. Dette skjer i et samarbeid med våres mange sammarbeidspartnere, b.la rådgivende ingeniører, arkitekter og ventilasjonsentreprenører. 

Vi har noen av Europas beste testfaciliteter til test og utvikling, som også for øyeblikket er i gang med å bli utvidet med svært avanserte etterklangsrom til systematisk testing og måling av lyd.

Fakta som er verdt å vite om desentral ventilasjon fra Airmaster:

  • En desentral ventilasjonsløsning fra Airmaster er ofte billigere enn en sentral ventilasjonsløsning. Det gjelder både ved anskaffelse og totaløkonomi, samtidig som løsningen bruker mindre energi.
  • Desentral ventilasjon bruker mindre energi fordi ventilasjonen behovsstyres rom for rom og luftinntak- og avkast føres direkte gjennnom yttervegg eller tak. Det er derfor ingen kanaler som luften skal presses gjennom, noe som skaper trykk og dermed koster energi.
  • Kort installasjonstid – det kan tas ett lokale av gangen
  • Ekstremt enkel service, anbefales tilsyn én gang i året
  • Komplett styring og overvåkning med Airmasters Airlinq online

                                                                                                                   

Service blir som regel utført av dyktige og lokale Airmaster forhandlere / partnere. Skulle det være behov for ekstra support, kan vi være behjelpelige med teknisk online support, eller med teknikere hos forhandlere og kunder.

Diagram NO

Desentral ventilasjon installeres direkte i det rommet hvor det er behov, for eksempel:

Ventilation-i-faa-rum.png

Hvor det kun skal installeres ventilasjon i noen få rom, spredt i en større bygning

Ventilation-i-tilbygning.png

Hvor det eksisterende ventilasjonsanlegget ikke kan utvides, som for eksempel i et tilbygg

Ventilation-i-hel-bygning.png

Hvor det er behov for totalventilasjon i nybygg eller renovering

Decentral Ventilation Fladt Tag

Hvor det er flatt tak

Eksempel på etappevis renovering av klasselokaler på Haahrs Skole i Svendborg

Inneklimaet er viktig for barnas prestasjonsevner og velvære, og vi ser det som en viktig del av den samlede trivselen at luften i lokalene alltid føles god å være i, uttaler skoleleder Michael Graugaard.

- Vi renoverer løpende klasselokalene etter behov og i forhold til det budsjettet vi har til rådighet. Det er etter gradvis blitt installert 16 Airmaster ventilasjonsanlegg.

Haahrs Skole AM 1000

CO2-målinger fra en annen dansk skole

CO2-målinger foretatt i et tradisjonelt undervisningslokale viser tydelig hvor avgjørende god ventilasjon er for luftkvaliteten.

Resultatet er klart. Uten ventilasjon ryker CO2-konsentrasjonen opp på 2000 ppm.

Den blå linjen viser CO2-konsentrasjonen med et Airmaster anlegg i drift. Den røde linjen viser målinger foretatt før ventilasjon ble installert. Målingene er foretatt over en hel undervisningsuke.

CO2 Med Airmaster NO

Online styring

At ventilasjonsanleggene er desentrale, er ikke ensbetydende med at du behøver å miste overblikket
– tvert imot.

Med Airmasters IoT platform Airlinq Online har du muligheten til å bevare overblikket, og ha en samlet styring. Ved hjelp av våres API, kan du dessuten forbinde Airmaster ventilasjonsanlegg til dit eget BMS.

Airlinq Online Struktur

REHVAs anbefalinger

På Airmasters nettside finner du en kort introduksjon til REHVAs anbefalinger vedrørende ventilasjon, samt en link til REHVAs nettside, hvor de løpende oppdaterer med kunnskap og anbefalinger.

Vi er klare til å hjelpe deg

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev