Lenker - ventilasjon og inneklima

 

     

"Nordbygg 2018: Danske Airmaster har klare ambisjoner om å bli et alternativ til de store ventilasjonsaktørene i Norge. Med eget selskap og en utvidet salgsorganisasjon ønsker selskabet nå å fremme desentral ventilasjon som en rimelig og hensiktsmessig løsning på inneklimautfordringerne i skoler og næringsbygg".

Artikel av Odd Borgestrand / www.vvsaktuelt.no

 
 

Direktoratet for byggkvalitet - sentral myndighet for det bygningstekniske regelverket (herunder TEK 17)
Direktoratet er tilsynsmyndighet for produkter som brukes i byggverk og vurderer om foretak er kvalifisert for sentral godkjenning. Direktoratet er også kompetansesenter for landets kommuner og rådgiver for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.


Arbeidstilsynet - Kontroll og veiledning om arbeidsmiljø
Godt inneklima er lønnsomt. Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.


Folkehelseinstituttet - Inneluftkvalitet i skoler og barnehager
Mange opplever skoler der mangelfullt vedlikehold og dårlig ventilasjon medfører at elever og ansatte opplever dårlige inneklimaforhold. Ifølge opplæringsloven har alle elever i grunnskolen og i videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Astma- og Allergiforbundet - Fakta om inneklima
Inneklima er viktig for vår helse, trivsel og produktivitet. Et dårlig inneklima kan bidra til sykdom og plager hos mange mennesker, men personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare og kan få betydelige økte helseplager i bygg med dårlig inneklima.

Registrer deg til å motta
vårt nyhetsbrev

Gå ikke glipp av viktige nyheter innenfor inneklima, produkter og mye mer fra Airmaster. Abonner på nyhetsbrev