Gratis CO2-sjekk til institusjoner og virksomheter

Mange lærere og ansatte i institusjoner og virksomheter plages av hodepine, tretthet, uvelhet og konsentrasjonsproblemer på jobben. Utfordringen er som regel at rommet de jobber i, ikke blir tilstrekkelig ventilert i løpet av en arbeidsdag. Arbeidstilsynet har skrevet om hvordan man kan løse inneklimaproblemene, og de anbefaler en måling av CO2-nivået. Med nøyaktig informasjon om ditt CO2-nivå har du bedre mulighet til enten å utelukke CO2-nivået som årsak – eller å gjøre noe med det. 

En feltstudie fra Niras A/S og Alectia A/S har vist at barns innlæringsevne øker med opptil 7 % når CO2-nivået senkes til under kravet på 1000 ppm. Det samme vil sannsynligvis gjøre seg gjeldende for de ansattes produktivitet og sykefravær enten det er på skoler eller i virksomheter.

Løsningen på problemet er enkel. Lokalet skal ventileres.

Airmaster tilbyr en serie desentrale ventilasjonsanlegg som kan gi riktig luftkapasitet til ethvert klasserom, kontor m.m.

Når du bestiller en CO2-sjekk, får du følgende gratis:

  • Lån av målestasjoner for CO2 som gir automatisk logging av CO2-nivå, temperatur og luftfuktighet
  • Veiledning i riktig måling
  • Fortrolig datarapportering
  • Hjelp fra Airmasters spesialister til optimale ventilasjonstegninger for de lokalene som har problemer
  • Løsningsforslag