Forbedring av inneklima og lavere energikostnader

Aarhus kommune besluttet å renovere Tranbjergskolens avdeling Grønløkke som et Aa+ energirenoveringsprosjekt, og det ble dermed stilt krav til både forbedring av inneklimaet og besparelser i energikostnadene.
Tranbjerg-skole.jpg

Tranbjergskolens avdeling Grønløkke ble bygd i 1976, og trengte både en generell renovering, inklusiv oppgradering av klasserommene, samt forbedring av inneklimaet.

Aa+ energirenoveringsprosjekt

Aarhus kommune besluttet å renovere Tranbjergskolens avdeling Grønløkke som et Aa+ energirenoveringsprosjekt, og det ble dermed stilt krav til både forbedring av inneklimaet og lavere energikostnader. Med denne helhetsorienterte inngangsvinkelen gikk rådgivende ingeniørfirma Ekolab i gang med å finne frem til de beste løsningene for hele renoveringsprosjektet, inklusive ventilasjon, som utgjorde størstedelen av renoveringen.

Anbefalingen falt på

Med toppscore i mange forskjellige kategorier, og totalt beste score, falt anbefalingen på Airmaster desentralisert ventilasjonsanlegg integrert i en ventilasjonshimling fra Troldtekt®.

Analysene som ble utført av EKOLAB omfattet blant annet økonomi, drift og inneklima. Energibesparelsene som følge av renoveringen inngikk i den totale økonomiske vurderingen. De seks løsningsscenariene som ble vurdert som mulige og som inngikk i analysen, var fire scenarier med sentralventilasjon og to scenarier med desentral ventilasjon.

Byggherre: Aarhus kommune, Energirenoveringsprogrammet Aa+

Rådgiver: Ekolab

Det er implementert ventilasjonshimling i 32 klasserom samt i gang- og fellesområder.
De forskjellige romtypene og -størrelsene har forskjellige ventilasjonsbehov, og det er derfor benyttet ventilatiosjonsanlegg i fire forskjellige størrelser.

Ventilasjonsanlegg:

22 stk. AM 1000
8 stk. AM 800
3 stk. AM 500
2 stk. AM 300
 
Ventilasjonshimling: Troldtekt® akustikk, hvit
Den anbefalte løsningen med Airmaster desentrale ventilasjonsanlegg har hatt den beste totaløkonomien i over 15 år.
Mike Vinge, ingeniør og prosjektleder, Ekolab.

Toppkarakter på inneklima

Forbedring av inneklimaet var en viktig del av renoveringen og var derfor også viktig i valget av løsning. På samtlige parametere under emnet inneklima fikk den anbefalte løsningen toppkarakter. Parameterne er undersøkt med tanke på inneklima med 28+2 personer og omfatter blant annet at løsningen skal holde CO2-nivået under 900 PPM.

Beste totaløkonomi over 15 år

Den anbefalte løsningen har hatt den beste totaløkonomien i over 15 år. Selve investeringen var ikke den laveste, men på grunn av lavest energiforbruk ble dette den beste løsningen på totaløkonomien. 

Laveste energiforbruk

Både kvaliteten av inneklimaet samt energiregningen blir hjulpet godt på vei av en effektiv behovsstyring. Ventilasjonsanleggene styres etter CO2-nivået. Dvs. at de starter når lokalet er i bruk, og slår seg av igjen når rommet ikke er i bruk. Det sløses dermed ikke unødig energi i rom som ikke trenger ventilasjon. 

Daglig drift

Den daglige driften styres av den innebygde automatikken i Airmaster, som er integrert i det sentrale driftskontrollsystemet via BAC-net IP. Når det er optimal tid for service og filterskift, varsles servicepersonalet, slik at det blir mulig å planlegge servicen. Med desentrale anlegg må man skifte flere filtre enn i et sentralt anlegg, men til gjengjeld finnes det ingen spjeld som trenger ettersyn i kanalsystemet. Driftsforstyrrelser i desentrale anlegg har mindre konsekvenser i forhold til sentrale anlegg, og man får større fleksibilitet og vesentlig lavere energiforbruk. Dette inngikk også i analysen.

Byggeprosessen

Renoveringsarbeidet startet allerede sommeren 2016, hvor det i løpet av sommerferien ble demontert og renovert i selve bygningen. Arbeidet med varme, ventilasjon og nye himlinger samt belysning skjedde etter ferien mens skolen var i bruk.

Det ble etablert fire midlertidige klasserom på skolen, og disse ble benyttet av fire klasser. Dermed kunne man renovere fire lokaler av gangen, og uten at man måtte flytte elevene til andre bygninger.

Installasjon

Andre momenter som inngikk i analysen var blant annet "Byggbarhet og holdbarhet". Her inngikk analyser som føringsveier samt brann- og røyksikring.

  • Innblåsning: Ingen kanaler, Airmaster anleggene er montert på ytterveggen med direkte tilgang til friskluft og dermed ingen kostnader til rengjøring av kanaler.
  • Avtrekk: Brukt luft fra rommene føres til ventilasjons­anleggene via kanaltilkoblede avtrekksventiler.
  • Brann- og røyksikring: Det er ingen kostnader forbundet med brann- og røyksikring, da anleggene er montert i branccellen de betjener, og ikke føres til andre områder.

 

Byrådet i Aarhus kommune besluttet som et ledd i budsjettarbeidet for 2013 å igangsette investering i en systematisk energirenovering av kommunens bygningsmasse. Aarhus kommune sikter mot å realisere en fundamental reduksjon av CO2-utslippene gjennom økonomisk lønnsomme energibesparelser. Samtidig ønsket man å oppnå vesentlige sidegevinster i form av f.eks. bedre inneklima. Renoveringsprosjektene går under navnet ”Aa+ Energirenovering”, og er et av Aarhus kommunes egne bidrag til å nå CO2030-målsettingene.

Klar til luftforandring

Hos Airmaster er vi “desentraliserte” helt inn i sjelen. Fordi vi uten sammenligning kan skape det beste inneklima og dermed den beste trivselen, når vi har føling med det enkelte rom og dets brukere – og fordi vi har ambisjoner om å hele tiden forbedre oss innen det vi holder på med.

Abonner på nyhetsbrev